Grad Beograd raspisao je javni pozivi za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede

Grad Beograd raspisao je javni pozivi za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede

Sekretarijat za privredu objavio je javne pozive za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstsva u nekoliko poljoprivrednih oblasti za 2020. godinu. Reč je o sredstvima za nabavku novih traktora ili poljoprivredne mehanizacije, kao i sredstvima u oblasti pčelarstva, stočarstva, voćarstva i povrtarstva.

Maksimalni iznos podsticajnih sredstava za nabavku traktora ne može biti veći od milion dinara po korisniku, a za nabavku jedne ili više različitih poljoprivrednih priključnih mašina, sredstava ne mogu iznositi više od 400 hiljada dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 130.000.000 dinara. Maksimalni iznos podsticajnih sredstava za nabavku nove opreme za pčelarstvo ne može biti veći od 150 hiljada dinara po korisniku, a ukupna sredstva iznose 40.000.000 dinara.

Podsticajna sredstva u oblasti stočarstva namenjena su za nabavku domaćih ili uvoznih kvalitetnih steonih junica holštajn-frizijske rase ili simentalske rase, priplodnih ovaca, priplodnih koza, muzilice i mešalice za pripremu stočne hrane. Maksimalni iznos sredstava u ovoj oblasti ne može biti veći od 220 hiljada dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 20.000.000 dinara.

Ukupna bespovratna finansijska sredstva namenjena za nabavku i postavljanje opreme u oblasti voćarstva i povrtarstva iznose 50 miliona dinara. Pravo na dodelu prethodno navedenih podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, a rok za podnošenje prijava je 3. april.

Ukoliko želite da aplicirate za podsticajna sredstva, a ne znate odakle da počnete i kako to da uradite, možete se obratiti nama za besplatnu pravnu i proceduralnu podršku i pomoć pri prijavljivanju. To možete uraditi na email adresu preduzetnickirazvojnicentar@gmail.com sa predmetom – Javni poziv, ili na broja telefona 0114505174.