Iskustva korisnika – Nataša Drašković

Iskustva korisnika – Nataša Drašković

Preduzetnički razvojni centar od juna 2019 radi na sprovođenju praktičnih obuka iz oblasti stolarstva i umetničke obrade drveta, preduzetništva i knjigovodstva u okviru projekta Update your skills in rural Belgrade, koji je finansiran od strane Nemačke agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (GIZ), a u saradnji sa Hrišćanskom humanitarnom organizacijom Hleb Života.

Jedana od naših polaznica je Nataša Drašković, nezaposlena četrdesettrogodišnjakinja iz Beograda,  koja je uspešno završila obuku iz knjigovodstva i trenutno završava radnu praksu. Nataša govori 5 stranih jezika i ima zavidnu biografiju, na kojoj se nalazi nekoliko prevedenih knjiga, i rad na prestižnim pozicijama u državnoj adminstraciji.

Nataša je u trenutku kada je državna administracija smanjivala broj zaposlenih  bez posla, jer je bila jedna od retkih koja nije želela da se bavi poslovima sumnjivog karaktera. Njena finansijska situacija je tada postala posebno otežana, jer je ostala sama sa ostarelim roditeljima o kojima je morala da se stara. Mada je to bio još jedan od velikih padova u životu, kao pravi borac nastavila je da kao freelancer obavlja brojne administrativne poslove putem interenta, sa nadom da će jednog dana ponovo biti u stanju da nađe stabilan izvor prihoda.

Kao poslovni asistent koji uslužno vrši administrativne poslove za udaljene klijente, nedostajalo joj je znanje o finansijskoj dokumentaciji, poznavanje faktura, profaktura, naloga za uplatu, isplatu, prenos, avansnih dokumenata, pozajmica, kompenzacija, bili su to teški i nepoznati pojmovi za Natašu. Nepoznavanje ovih pojmova i dokumenata značilo je i čest gubitak poslova koje je radila, a onda su se pojavili i zdravstveni problemi – ali ona nije dozvolila da je bolest poremeti.
Razmišljala je i o odlasku u inostranstvo sa znanjem koje poseduje, ali se u medjuvremenu pojavio naš projekat u kojem je bila je najredovniji polaznik. Jedna od najlepših stvari koje nam je Nataša rekla o projektu je da je naš projekat jedna od najlepših stvari koja joj se u životu do sada dogodila, jer sada poseduje znanje i veštine koje je čine kompletnom i kompetentnom na tržištu rada, i sada konačno veruje da može živeti boljim životom u svojoj zemlji.
Ukoliko ste zainteresovani za bilo koju od obuka koje organizuje Preduzetnički razvojni centar možete se o istima inforisati na ovom linku, dok je za prijavu neophodno da popunite online upitnik.