Katastrofa u radionici Preduzetničkog centra

Katastrofa u radionici Preduzetničkog centra

Noći između 25. i 26. novembra 2019. godine izbio je požar u radionici Preduzetničkog razvojnog centra u kojoj su se organizovale obuke stolarstva i umetničke obrade drveta u okviru projekta Update your skills in rural Belgrade koji je finansiran od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju  .

Povređenih srećom nije bilo, a šteta je prvenstveno materijalne prirode. Predstavnici Preduzetničkog razvojnog centra su već počeli da aktivno rade na raščišćavanju haosa koji je nastao kao rezultat požara. Preduzetnički razvojni centar trenutno vodi istragu koja će utvrditi ko je odgovoran za požar, kao i šta je uzrokovalo katastrofu.

Nadamo se da će istraga dati brze rezultate, i da će materijalna šteta biti brzo nadomeštena.