O nama

Udruženje ” PREDUZETNIČKI RAZVOJNI CENTAR “ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi razvijanja sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Naši programi imaju za cilj sticanje dodatnih znanja i veština neophodnih za razvoj sektora.

Nastali smo tokom 2016. godine sa idejom da aktivnosti usmerimo na projekte zapošljavanja i povećanja zapošljivosti teže zapošljivih kategorija stanovništva, a GO Čukarica je obezbedila prostorije za funkcionisanje i razvoj „Preduzetničkog Razvojnog Centra“.

Dodatnu podršku nam je pružila Ambasada Australije koja je pomogla početak realizacije programa i opremanje stolarske radionice za potrebe razvoja praktičnih obuka u proizvodnom zanatstvu

Predstavnik Preduzetničkog Razvojnog Centra je i član Saveta za zapošljavanje GO Čukarica.

Ciljevi, misija, vizija

Naš cilj je razvoj sektora malih i srednjih preduzeća kroz edukaciju, doškolavanje i prekfalifikaciju  radnika i teže zapošljivih kategorija stanovništva. Tražimo realna i ostvariva rešenja za probleme u oblasti zapošljavanja na lokalnom nivou, u skladu sa lokalnim kontekstom, resursima i raspoloživim kapacitetima.

Kroz aktivnosti centra, doprinosimo razvoju preduzetništva i svih oblika samozapošljavanja i održivi razvoj perifernih i ruralnih zona Grada Beograda, koje u što skorijoj budućnosti vidimo kao atraktivno mesto za život sa mogućnostima rada i zapošljavanja u bizini mesta stanovanja i perspektivom razvoja.

Naš tim:

Goran Pavlović – Generalni direktor. Višegodišnje iskustvo u sektoru mikrobiznisa. Sertifikovani konsultant i mentor za početnike u biznisu. Iskustvo u strateškom planiranju, lokalnom ekonomskom i ruralnom razvoju. Član više radnih grupa i timova u donošenju strateških dokumenata na lokalnom, regionalnom i centralnom nivou.

Neven Zoraja – Finansijski direktor Preduzetničkog Centra. Ekonomista, knjigovođa i preduzetnik. Osnivač i vlasnik preduzeća  12 Points doo ( delatnost knjigovodstvo i odnosi sa javnošću) . Predsednik upravnog odbora Opšteg udruženja preduzetnika  “Privrednici Čukarice”. Aktivan u razvoju civilnog društva u Srbiji – preko 10 godina iskustva u civilnom sektoru.

Matija Raonić – Tehnički direktor. Preduzetnik, aktivista civilnog društva, pčelar i duborezac. Gotovo 15 godina iskustva u radu sa volonterima, praktikantima i polaznicima mnogobrojnih kurseva u zemlji i inostranstvu. Rukovodilac programa “Omladinskog preduzetništva” i “Stari i umetnički zanati”.

REFERENCE:

Naša organizacija i članovi projektnog tima su u dosadašnjem radu učestvovali na realizaciji sledećih projekata:

 • “Promotion of employment”, program implementiran od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku, finansiran od strane World Bank – Department for International Development (DFID). (https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/lang–en/index.htm)
 • “LAZAREVAC: One step into the business, one step in business” – I faza, finansiran od EU ( EAR ).
 • “LAZAREVAC: Korak u poslu, korak do posla“- II faza, finansiran od strane Skupštine Grada Beograda. (https://www.ekapija.com/news/90902/korak-do-posla-korak-u-poslu-nastavlja-se-projekat-posvecen-podsticaju-razvoja)
 • „Znanjem do novih radnih mesta“, finansiran od strane Skupštine Grada Beograda.( https://twitter.com/znanjemdoposla)
 • Omladinsko preduzetništvo „BUSINESS INNOVATION PROGRAMS” – Youth Entrepreneurship, finansiran od strane Vlade Kraljevine Norveške. (https://www.bips.no/balkans/serbia/index.html)
 • Uspostavljanje „Agro klastera Obrenovac“, finansiran od strane Skupštine Grada Beograda preko Sekretarijata za privredu. (https://obrenovac.rs/?p=443)
 • Uspostavljanje klastera „Beofood 5“, finansiran od strane Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije
 • Uspostavljanje Klaster proizvođača cveća “Obrenovac”, finansiran od strane norveškog okruga Buskerud (https://obrenovac.rs/?p=1755).
 • „Translokalna mreža za saradnju Italije i Jugoistočne Evrope“ (SEENET 2) finansiran od Ministarstva inostranih poslova Italije.( http://www.lokalnirazvoj.org/sr/Researches/details/3)
 • „Znanjem ka unapređenju agrobiznisa na teritoriji Gradske opštine Lazarevac“ u okviru EXCHANGE 3 – Paketi podrške opštinama, Delegacije EU.
 • “Kačerski med” realizovan uz finansijsku podršku EU, u okviru poziva “Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU”. (http://spos.info/1-3294/)
 • “Assistance to Regional Policy Development at National Level”, RegPol i Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave. (http://lokalnirazvoj.org/en/plans/details/8)
 • „Bogovađa – istina i zablude“, Komesarijat za izbeglice i raseljena lica Republike Srbije.
 • “Podrška i edukacija izbeglih u vezi smanjenja nezaposlenosti i podrške razvoju preduzetništva”, Komesarijat za izbeglice i raseljena lica Republike Srbije.

“Entrepreneurial support in rural (peripheral) zone of Belgrade” , finansiran od strane Australijske ambasade u Srbiji.