Raspisan je 4. javni poziv za Meru 3 IPARD programa

Raspisan je 4. javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda u sledećim sektorima:

1.Mleko

2.Meso

3.Jaja

4.Voće

i Povrće

5.Grožđe

Prihvatljive su investicije u izgradnju i opremanje proizvodnih i objekata za skladištenje, kao i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Novina u odnosu na prethodne pozive jeste mogućnost završetka izgradnje već započetih objekata.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 16. avgusta 2021. godine do 29. oktobra 2021. godine. Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od preko 25 miliona evra.

Iznos i predmet donacija


Korisnik IPARD podsticaja ostvaruje pravo na IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:
1. za sektor mleka u iznosu od 10.000 do 2.000.000 evra;
2. za sektor mesa u iznosu od 10.000 do 1.000.000 evra;
3. za sektor voća i povrća u iznosu od 10.000 do 1.000.000 evra;
4. za sektor jaja i sektor groždja u iznosu od 10.000 do 1.000.000 evra.

Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD programa.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom od 2.000.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa.

IPARD podsticaji utvrđuju se u iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost (PDV-a).

Za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, IPARD podsticaji utvrđuju se u dodatnom iznosu od 10% preko procentualnog iznosa iz stava 1. ovog člana.

Ko može da konkuriše

01

Preduzetnik

1. upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;
2. upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
3. nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
4. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.

02

Privredno društvo

1. upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;
2. upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
3. nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
4. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
5. u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
6. je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
7. nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
8. nije član holdinga ili koncerna.

03

Zemljoradnička zadruga

1. upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;
2. upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
3. nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
4. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
5. u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
6. je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
8. nije član holdinga ili koncerna.

Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za:

1. poreze, uključujući PDV;
2. carine, uvozne i druge dažbine;
3. kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;
4. kazne, finansijske penale i sudske troškove;
5. troškove poslovanja;
6.polovnu mehanizaciju i opremu;
7.bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
8.troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
9.doprinose u naturi;
10.troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
11.nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
12.nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.

Prijavljivanje za donaciju

One comment

Leave a Reply