Šta su oznake geografskog porekla, zašto su važne i kako ih prijaviti

Oznake geografskog porekla su ime porekla i geografska oznaka. Oznake geografskog porekla upotrebljavaju se za obeležavanje prirodnih, poljoprivrednih, prehrambenih i industrijskih proizvoda, proizvoda domaće radinosti i usluga. Geografsko poreklo proizvoda je kolektivna intelektualna svojina čiji su vlasnici sami proizvođači i njom se garantuje specifičnost i kvalitet proizvoda. Tradicionalni proizvodi su deo našeg gastronomskog i kulturnog nasleđa i identiteta. Vremenom, ti proizvodi steknu reputaciju koja je neodvojivo vezana za mesto njihove proizvodnje.

Oznaka geografskog porekla nekog proizvoda štiti njegove dve oznake. Najpre štiti njegovo ime porekla, odnosno naziv zemlje ili regiona odakle potiče, a zatim štiti i geografsku oznaku, odnosno, određenu teritoriju na osnovu koje se robi pripisuje posebna reputacija ili kvalitet.  Oznaka geografskog porekla je kolektivno vlasništvo proizvođača, kojom se garantuje da su specifičnost i kvalitet proizvoda nastali u spoju prirodnih resursa (klime, zemljišta, posebne rase, sorte itd) i tradicije, znanja i veština koje se prenose s kolena na koleno.

Pogledajte video Udruženja proizvodjača OriginalSrbije o oznaci geografskog porekla

Mesto, poreklo proizvoda

Mesto, poreklo proizvoda predstavlja ograničenu geografsku oblast koja ima svoje specifične fizičke i ekološke karakteristike. Lokalni prirodni resursi te teritorije kao što su klima, zemljište, biodiverzitet biljnih i životinjskih vrsta uticali su da kroz  generacije lokalnog stanovništva stvore jedinstven proizvod te sredine.

Jedinstveni proizvod

Specifični prirodni resursi, znanje i veštine proizvođača uticali su da proizvodi dobiju specifičan kvalitet koji se razlikuje od sličnih proizvoda. Taj prepoznatljiv kvalitet zaslužan je za reputaciju proizvoda. Kvalitet i osobine proizvoda kao i specifični način proizvodnje koji utiče na taj kvalitet, definisani su u elaboratu proizvoda koji proizvođači moraju da ispoštuju kako bi mogli koristiti oznaku geografskog porekla.

Kolektivno pravo ljudi kroz zajednički rad

Zajednički rad i preneto znanje kroz generacije proizvođača,
predstavlja njihovo kolektivno pravo da raspolažu nasleđenim
resursima svojih predaka,
upravljaju njima
i prenesu ih na sledeće generacije.
Genetski resursi
 autohtonih biljnih i
životinjskih vrsta 
rezultat su odabira i selekcije stanovništva,
odnosno samih proizvođača.
Kroz tradiciju proizvodnje, prenošenjem znanja
specifičnim tehnikama obrade zemljišta,
prerade sirovina i uzgoja životinskih rasa,
kroz generacije se prenose veštine 
koje se razvijaju na lokalnom nivou.

Zaštita geografskog porekla prehrambenih proizvoda

Pogledajte video predavanje koje je organizovala SMARTIPARD organizacija, o zaštiti geografskog porekla prehrambenog proivoda i o sistemu kontrole i sertifikacije u oblasti zaštite oznake geografskog porekla, koji sadrži informacije o:
~ sadržaju specifikacije u slučaju prijave geografske oznake i imena porekla
~ SPECIFIKACJI proizvoda/ izradi elaborata
~ zaštiti geografske oznake u EU i u Srbiji sa primerima
~ osnovnim fazama procesa zaštite
~ zajedničkom pristupu proizvođača
~ zahtevima za specifikaciju proizvoda (podela, šta je potrebno)
~ KORACIMA U PROCESU PRIJAVE
~opisu proizvoda i šta sve treba da sadrži
~ primerime specifičnih karakteristika koje proizvod čine tipičnim
~postupku registrovanja OGP
~SERTIFIKACIJI poizvoda
~sertifikacionim telama ovlašćenim za 2020. godinu
~procesu sertifikacije proizvoda sa OGP
~o kontrolonom planu (šta predstavlja, na šta treba orbariti pažnju, koje su ključne tačke i o procesu)
~o kontroli kvaliteta i posebnim svojstvima
~o sticanju statusa OVLAŠĆENOG korisnika

Preduzetnički razvojni centar pruža pomoć i podršku i usluge izrade dokumentacije , posredovanja u procesu prijave oznake geografskog porekla , procesa udruživanja i okupljanja proizvodjača. U skladu sa ciljevima našeg Centra za razvoj preduzetništva pružamo usluge koje olakšavaju poslovanje u svim segmentima i u procesu digitalizacije i brendiranja proizvoda, usluge ili delatnosti.

2 Comments

Leave a Reply