Virtuelna učionica

VIRTUELNA UČIONICA je nastala kao odgovor na potrebe privrede i građana rubnih zona Beograda za lako dostupnim edukativnim sadržajima u usovima otežane pokretljivosti i komunikacije usled Vanrednog stanja i Zabrane kretanja izazvane pandemijom Covid-19.

 

Cilj nam je da na jednom mestu objedinimo sadržaje različitih programa preduzetničke podrške i preduzetničkog osposobljavanja, razumljivih širokom krugu korisnika.

 

Obuka za pčelarstvo

Registracija pčelarskog poljoprivrednog gazdinstva

Sve što Vam je potrebno kako biste registrovali pčelarsko poljoprivredno gazdinstvo na jednom mestu. Skinite u PDF vodič kroz proces, potebnu dokumentaciju i ustanove koje su nadležne. Ukolko želite da pretvorite svoj pčelarski hobi u komercijalnu delatnost, planiranje započnite odavde.

Kako da napravite web sajt u WordPressu

*********************************************************************

Uspešna komunikacija

Kroz PP prezentaciju upoznajte se sa osnovima komunikacije i pokušajte da je primenite u svome svakodnevnom životu, kako poslovnom, tako privatnom. Prateći osnovne komunikacione principe radite aktivno na svome profesionalnom razvoju. Za sve dodatne podatke kontaktirajte nas i zakažite Grupnu ili individualnu edukaciju, mentoring i stručnu pomoć.

Poslovno planiranje

Planirajte svoj posao, upravljajte njegovim razvojem od samog početka. Poslovno planiranje je efikasan i koristan alat koji vam olakšati planiranje, analizu i predstavljanje vašeg biznisa.

Možete nas uvek kontaktirati za usluge pomoći u razvoju, izradi i testiranju neke vaše poslovne ideje, uvođenju inovacija i optimalizacije troškova u poslovanju.

Primeri biznis plana

Mirno rešavanje konflikata

Naučite da prepoznate, sprečite i predupredite konfliktne situacije koje vas očekuju u poslovanju. Upoznajte se sa glavnim uzrocima, psihološkim profilima i reakcijama na svaku od konfliktnih situacija.

 

U slučaju potrebe kontaktirajte nas za stručnu pomoć, psihološku procenu i psiho-socijalnu nadogradnju vašeg kolektiva.